Polyband - det moderna elstängslet

Polyband – det moderna elstängslet

Elstängsel är som regel ett effektivt och ekonomiskt alternativ till ett "riktigt" fast stängsel, men särskilt när det gäller elstängsel för hästar bör du var mycket försiktig. Hästar är några av de svåraste djuren att hägna in, och dessvärre orsakas många skador och dödsolyckor pga. elstängsel som är felaktigt använda eller som är direkt olämpliga för hästar.

Podas Polyband är ett modernt elstängsel med god säkerhet. Till häststängsel använder vi Polyband med en bredd på 40 mm, vilket gör stängslet extra tydligt för hästarna.

Välj rätt Polyband

Först och främst ska du välja Polyband med bra ledningsförmåga (lågt motstånd). Det är en förutsättning för att stängslet ska kunna ge ett effektivt stöd så att djuren får respekt för stängslet. Polyband från Poda har särskilt bra ledningsförmåga tack vare de många högkvalitativa ledarna.

Till häststängsel använder vi 40 mm bred Polyband som fås i modellerna "Standard" (vitt med svart kant) och "Turbo" (rött/vitt samt vitt och brunt med diskret röd kantförstärkning). Ett mycket synligt elstängsel för hästar, även när det snöar. Om stängslets längd överstiger 500 meter (rek.) bör du använda modell "Turbo".Polyband "Turbo" är i en klass för sig, konstruerat med hela 14 kraftiga ledare, tillverkade av speciella, rostfria metallegeringar. Här är det maximal kraft på stötgivningen, även på långt avstånd från spänningsgivaren och när det är avledning från högt gräs och liknande, till skillnad från andra bandprodukter på marknaden som allt för snabbt "tappar fart".

Poda Polyband är utrustat med kraftiga kantförstärkningar och monteras på speciella isolatorer som försiktigt griper om bandet. Vi rekommenderar ett relativt kort stolpavstånd på 3 meter (rekommendation) för Polyband.

Tips: Dåliga fogar (som knutar) kommer att dramatiskt reducera elstängslets effektivitet och få de fina ledarna i polybandn att brännas av. När du ska spänna ett elrep är det därför viktigt att använda korrekt spännverktyg.