Poda garantier

Alla Podas produkter kännetecknas av hög kvalitet och hållbarhet. För att du ska känna dig trygg med ditt köp av Poda produkter har vi garantier som sträcker sig längre än normalt. Se aktuell översikt här.

3 års garanti på stängselaggregat

Gallagher stängselaggregat omfattas av 3 års garanti mot fabrikationsfel. Garantin täcker inte stöld, blixtnedslag eller skador orsakade av felaktigt handhavande. I händelse av defekt ska stängselaggregat returneras till återförsäljaren tillsammans med inköpsfaktura/kvitto. Producenten undersöker produkten och kommer med ett utlåtande om det är en garantireparation eller ej.  Stängselaggregatet kan ev. avhämtas mot en mindre avgift.

8 års garanti på Poda Super vattenkar

(vnr. 70502, 701002)

Om defekt uppstår på Poda Super vattentråg inom 8 år från inköpsdatum byter vi vattenkaret mot ett nytt. Detta förutsätter dock att vattentråget har använts enligt föreskrifterna och inte till annat än vattning av djur, att vattentråget inte har transporterats med innehåll, att vattentråget uteslutande har använts utomhus (inte i stall) samt att det har stått på ett fast och plant un-derlag. Garantin täcker inte defekter som orsakats av djur som har varit uppe i tråget.

10 års garanti på Dallas staket

(vnr. 28704 - 287073)

Vi garanterar Dallas staketets hållbarhet i 10 år från inköpsdatum. Garantin täcker brott, onormal deformation och missfärgning vid normal användning av stängslet. Garantin täcker endast stolpar och slanor, inte eventuell montering eller följdskador. Täckningen faller med 5 procentenheter om året. För dig innebär det i praktiken att om stängslet endast håller i t. ex. 8 år, så betalar vi 60% av priset för nya material.

10 års garanti på Hippolux

(vnr. 20912, 20913)

Vi garanterar Hippolux stängseltrådens kvalitet och funktionsduglighet. Garantin täcker fall av genomerodering som skett inom garantiperioden. Skulle genomerodering uppstå på flera ställen på tråden och tråden är normalt behandlad, byts tråden mot en ny tråd. Garantin täcker uteslutande tråden, inte ev. montering eller följdskador.

10 års garanti på LUX villanät

(vnr.2608003 - 2620004, dock ej 2609001 Light 90 cm)

Vi garanterar för trådens kvalitet. Garantin täcker vid korrosion inom garantiperioden. Om korrosion skulle uppstå på flera ställen på nätet, och det har behandlats normalt, byts nätet mot nytt. Garantin täcker uteslutande nätet, inte ev. montering eller följdskador. Täckningen faller med 5 procentenheter per år. För dig innebär det i praktiken att om stängslet endast håller i t. ex. 8 år, så betalar vi 60% av priset för nytt material.

15 års garanti på stängseltråd

(vnr. 2000, 2002, 2004)

Vi garanterar stängseltrådens kvalitet och funktionsduglighet. Garantin täcker fall av genomrostning som skett inom garantiperioden. Skulle tråden gå av på grund av rost på flera ställen och tråden är normalt behandlad, byts tråden mot en ny tråd. Garantin täcker uteslutande tråden, inte ev. montering eller följdskador. Täckningen faller med 6,6 procentenheter om året. Det betyder för dig, att om tråden endast håller i 7 1/2 år, så får du ny tråd till 1/2 priset. 

20 års garanti på Isolatorwood

(vnr. 34772 - 347738)

Vi garanterar att Isolatorwood håller i 20 år. Garantin betyder att vi byter ut Isolatorwood som genomruttnat inom garantiperioden. Garantin täcker uteslutande stolpar, inte ev. montering eller följdskador.

20 års garanti på runda (NTR A) tryckimpregnerade stolpar

(Tryckimpregnerade stolpar vnr. 306150 - 314350 + Texas vnr. 3808300 - 3162583 + Colorado runda stolpar )

Vi garanterar stolparnas hållbarhet och funktionsduglighet i 20 år från köpsdatum. Garantin betyder att vi byter ut stolpar som genomruttnat inom garantiperioden. Garantin täcker uteslutande stolpen, inte eventuell montering eller följdskador. Täckningen faller med 5 procenten-heter om året. Det betyder för dig, att om stolpen endast håller i 10 år, så får du en ny till halva priset. 

25 års garanti på FaunaWood

(vnr. 33810180 - 33813350)

Vi garanterar FaunaWood-stolparnas hållbarhet i 25 år från inköpsdatum. Denna garanti innebär i praktiken att vi byter stolpar som genomruttnat under garantitiden. Garantin omfattar endast stolpen, inte ev. montering eller följdskador. Efter 15 år minskar täckningen med 10 procentenheter per år. För dig innebär detta att om stolpen bara håller i 20 år får du en ny till halva priset.

Dokumentation

Villkor för alla garantier är att original inköpsfaktura/kvitto ska kunna uppvisas.

Varför välja Poda?

Lång erfarenhet

Totalleverantör

Vi tänker på miljön

Garanti för kvalitet