Integritets- och cookiepolicy

1. Vilka är vi?

Poda A/S är den centrala organisationen i Poda-gruppen, som förutom Poda A/S består av ett antal anknutna företag (Poda-center). Poda A/S behandlar data och är dataansvarig, som beskrivet i denna integritets- och cookiepolicy.

Vi tar skyddet av dina personuppgifter på mycket stort allvar. Om du har några frågor eller klagomål kring PODA A/S hantering av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss.

 

Poda A/S

Alfarvejen 48, Osted

4320 Lejre

Danmark

 

Tlf. (+45) 4634 0100

info@poda.com

www.poda.com 

VAT-nr: 5020 6275 7501

 

2. Vilka data samlar vi in?

Poda A/S mottar personuppgifter när personer använder våra tjänster och när personer själva tillhandahåller oss sina personuppgifter. De personuppgifter vi samlar in inkluderar: 

 • För- och efternamn
 • Kön
 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • IP-adress
 • Andra personuppgifter som enskilda personer aktivt tillhandahåller i sin kommunikation med oss.

 

3. Syftet med insamling av personuppgifter

Poda A/S samlar in personuppgifter med följande syften:

 • Expediering av order och betalningshantering
 • Utskick av nyhetsbrev och annat marknadsföringsmaterial
 • Kundkontakter, om detta är nödvändigt för tillhandahållandet av våra tjänster 
 • Informering av kunder om produkt- och tjänsteförändringar
 • Möjliggöra för kunder att registrera konto hos oss
 • Leverans av varor och tjänster till våra kunder 
 • Analys av kundernas beteende på webbplatsen i syfte att förbättra den och skräddarsy produkt- och tjänsteutbud i enlighet med kundernas preferenser

 

4. Hur behandlar vi personuppgifter?

Poda A/S använder följande programvara och system för att behandla personuppgifter:

Umbraco och Hostedshop

Webbplatser och webbutiker byggs med programvaran Hostedshop. Kundens personuppgifter sparas här för att möjliggöra snabb och säker expediering av order till rätt personer. Även de data kunder har tillhandahållit vid registrering av kundkonton sparas här. 

Mailchimp

Detta är en e-posttjänst och leverantör av marknadsföringsautomation. Med detta verktyg kan företag skicka personlig och skräddarsydd e-post. Personuppgifter för prenumeranter på nyhetsbrev och kunder som samtyckt till att ta emot information och annat material från Poda A/S sparas här för att möjliggöra utskick av relevant material till dessa.

Hotjar

Hotjar är ett program för mottagande av feedback och kommentarer från besökarna på Podas webbplats. I detta program sparas kunddata för att vår kundtjänst ska kunna kontakta relevanta personer.

Poda A/S tillåter inga datorprogram eller system att fatta automatiserade beslut baserat på personuppgifter. De algoritmer och automatiska kriterier vi använder segmenterar online-annonsering efter användarkategori, och inte på individnivå. Under alla omständigheter kan detta dock styras av användaren genom cookie- eller annonsinställningar på datorn, surfplattan och/eller smarttelefonen.

 

5. Hur länge sparar vi personuppgifter?

Poda A/S sparar inte personuppgifter längre än vad som är absolut nödvändigt för de syften i vilka personuppgifterna insamlats. För dessa syften tillämpar vi följande tidsfrister:

 • Orderinformation: Sparas i enlighet med bokföringslagen under kalenderåret plus 7 år.
 • Nyhetsbrev: Sparas på obestämd tid för att möjliggöra kommunikation med prenumeranterna. Uppgifterna raderas när prenumerationen sägs upp.
 • Kundkonto: Raderas efter 5 års inaktivitet.
 • Kontaktformulär på hemsidan. Används för att ställa frågor till besökare och sparas för att möjliggöra besvarande av frågorna. Data sparas kalenderåret ut plus upp till 2 år (alltså upp till totalt 3 år) efter formulärets inskickande. 
 • Kunddata som tillhandahållits skriftligen kasseras direkt efter digitalisering.
 • Kunddata som inte är nödvändiga för andra syften sparas kalenderåret ut plus upp till 2 år (alltså upp till totalt 3 år) efter den sista transaktionen.
 • Recensioner som registreras på webbplatsen sparas så länge de är relevanta eller tills författaren ber om att få dem raderade.
 • Allt ovanstående gäller förutsatt att inga juridiska krav eller (kommande) tvist nödvändiggör att personuppgifterna sparas längre.

 

6. Vem delar vi personuppgifter med?

Poda A/S kommer inte att sälja personuppgifter till tredje part. Vi kommer endast att tillhandahålla andra parter personuppgifter i den utsträckning detta är nödvändigt för att kunna uppfylla våra avtal med kunder och legitima samarbetspartners, samt för uppfyllandet av juridiska krav.

PODA-center är integrerade delar av PODA A/S. PODA-centren har både expertis och närhet till kunderna och levererar såväl Podas produkter som tjänster. Poda A/S vidarebefordrar nödvändiga personuppgifter till Poda-centrer i form av förfrågningar om kataloger och annat informationsmaterial, förfrågningar om produkter och tjänster, direkta order, leveransönskemål samt generella förfrågningar och frågor.

Den informationen som delas inkluderar namn, adress, telefonnummer och e-postadress som kunden har tillhandahållit Poda A/S, antingen genom att fylla i ett formulär på webbplatsen eller på något annat sätt.

En översikt över Poda-center i Sverige finns här:

Sverige: https://www.poda.se/kontakta-poda/

Poda A/S är dataansvarig för de personuppgifter vi samlar in. Poda A/S ingår databehandlingsavtal med företag som behandlar data på uppdrag av oss för att säkerställa att de behandlas säkert och konfidentiellt. 

 

7. Cookiepolicy

Cookietyper och syften

En cookie är en liten textfil som sparas i webbläsaren på användarens dator, surfplatta eller smarttelefon första gången webbplatsen besöks.

Poda A/S använder cookies för funktionella, analytiska och spårningsmässiga syften. Cookies säkerställer att webbplatsen fungerar som den ska och att användarinställningar koms ihåg. Cookies används också för att förbättra webbplatsen och för att spåra användarnas beteende, så att vi kan skräddarsy innehåll och marknadsföring. Vid användarnas första besök på webbplatsen informerar vi dem om cookies och ber om tillstånd att använda dem.

Cookies från tredje part

Även Google Analytics, Facebook och Hotjar placerar cookies på användarens dator. Syftet är att följa användarna och generera rapporter om hur webbplatsen används.

Poda A/S har ingått ett databehandlingsavtal med dessa företag, men har utöver detta inget ansvar för deras databehandling. Vi hänvisar till företagens respektive webbplatser för information om deras personuppgiftspolicy.

Välja bort cookies

Som användare kan man välja bort cookies genom att ställa in sin webbläsare till att inte spara cookies. Dessutom kan man radera den cookie-information som tidigare sparats i webbläsaren.

 

8. Kontroll över dina personuppgifter

Du har rätt att se, ändra och radera de personuppgifter vi har sparat om dig. Du har även rätt att klaga över, och återkalla ditt samtycke till, vår databehandling samt att få dina personuppgifter överlämnade till dig. Du kan skicka en begäran om detta till info@poda.com. Poda A/S kommer att tillmötesgå begäran inom rimlig tid, förutsatt att begäran inte strider mot juridiska eller andra tvingande krav.

För att kunna säkerställa att begäran kommer från dig ber vi dig bifoga en kopia på dina id-handlingar. Skydda känslig information i dessa genom att stryka över/dölja ex. foto, personnummer och streckkod. Vi kommer att besvara din begäran så snart som möjligt, och senast inom 4 veckor.

Vi vill också uppmärksamma på att alla har möjlighet att inkomma med skriftligt klagomål till dataskyddsmyndigheten.

 

9. Hur vi skyddar dina personuppgifter

Poda A/S tar datasäkerhet på mycket stort allvar. Webbplatsens säkerhetsrutiner uppdateras kontinuerligt, och vi förhindrar missbruk, obehörig åtkomst, oönskad spridning eller ändring av personuppgifter med både tekniska och organisatoriska åtgärder.

Kontakta oss på info@poda.com om du misstänker att dina personuppgifter inte är tillräckligt säkra, eller vid indikationer på missbruk eller dataläckage.

I händelse av dataläckage kommer Poda A/S att anmäla detta till dataskyddsmyndigheten och informera berörda personer, beroende på hur känsliga de läckta uppgifterna är. Detta kommer att ske utan onödigt dröjsmål, och senast 72 timmar efter det att dataläckaget har upptäckts.

 

10. Ändringar i integritets- och cookiepolicy

Poda A/S förbehåller sig rätten att ändra i integritets- och cookiepolicyn. Den gällande policyn kommer alltid att finnas på denna sida. Den senaste ändringen gjordes den 29 maj 2020.

Varför välja Poda?

Lång erfarenhet

Totalleverantör

Vi tänker på miljön

Garanti för kvalitet