Podas värderingar

Vi är proffs

Poda ska uppfattas som ”stängselexperten”. Vi strävar efter kvalitet och professionalism inom alla områden. Våra totala kunskaper, erfarenheter och resurser i organisationen är en styrka som vi utnyttjar i vårt arbete. Vi utvecklar oss genom kurser och inlärning i det dagliga arbetet.

Vi har stor trovärdighet

Vi är alla en del av en stabil organisation som kunden alltid kan räkna med. Vi är väl medvetna om vår roll som erkänt företag och arbetar därefter. Vi är lojala mot våra kunder och samarbetspartners.

Vi är kunddrivna

Det ska märkas att vi sätter kunden i centrum. Vi tar utgångspunkt i kundens behov på alla områden i organisationen. Alla kunder behandlas seriöst och professionellt och vi ger alltid objektiv rådgivning och bra service.

Vi agerar ansvarsfullt

Vi erbjuder produkter som vi kan stå för, både vad gäller det ursprungliga råmaterialet och produktionen. Poda har ett socialt engagemang både internt och externt, och tar också ett miljömässigt medansvar, underbyggt av FSC®-certifiering (Forest Stewardship Counsil) och miljömärkning. En aktiv miljöpolitik minimerar dessutom belastningen på naturen.

Vi har en hög grad av öppenhet

Vi lägger vikt vid öppenhet och dialog på alla plan. Tack vare utväxlingen av kunskap både inbördes mellan Poda-centrerna och mellan Poda-centrerna och Poda A/S utnyttjar vi våra resurser för ömsesidigt utbyte.

Varför välja Poda?

Lång erfarenhet

Totalleverantör

Vi tänker på miljön

Garanti för kvalitet