Läs vår katalog 

Ladda ned vår katalog i dag. Få inspiration och information om ditt nästa staketprojekt

Har du frågor? 

Starta med att hitta ditt lokala Poda stängsel center. De kan komma med svar och kompetent rådgivning.

Hitta återförsäljare

Ditt lokala Poda Stängsel center tar
gärna fram en offert till ditt
kommande stängselsprojekt.

Nötkreatur som naturvårdare

Nötkreatur användas i ökande omfattning för vård och avgränsning av områden med ett speciellt naturinnehåll, ex. gräsmarker och kustnära ängar. Betning med nötkreatur förhindrar att områdena förvandlas till skog, varpå den speciella naturtypen bevaras och biodiversiteten främjas. Hos Poda har vi många års erfarenhet av inhägning av speciella naturtyper med hänsyn tagen till allmänhetens framkomlighet.

Fokus på säkerhet

Nötkreatur är stora djur som potentiellt är mycket farliga i trafiken, och därför är våra stängsel för nötkreatur utvecklade för att effektivt hålla kvar djuren i hagen. Det ger trygghet i vardagen.

Stängsel som investering

Hos Poda anstränger vi oss för att förena säkerhet med estetik, funktionalitet och god ekonomi. Därför erbjuder vi ett brett urval av stängsel för nötkreatur som kännetecknas av robusta material och genomtänkt design. Det ger dig möjlighet att välja precis det stängsel som bäst passar din fastighets omgivningar, och den typ av nötkreatur du ska inhägna.

Samtidigt säkerställer de solida materialen en lång livstid. Podas stängsel för nötkreatur är därmed en god investering som tillför värde till din fastighet.

Varför välja Poda?

Lång erfarenhet

Totalleverantör

Vi tänker på miljön

Garanti för kvalitet