Podas Miljöpolitik 

  • Vi kommer alltid att följa eller överträffa gällande miljölagstiftning och -regelverk.
  • Vi kommer att välja och påverka våra leverantörer så att deras miljöpolitik följer principer som överensstämmer med våra egna.
  • Vi fyller upp lastbilen när vi tar hem varor från producenten. 
  • Poda A/S är FSC®-certifierad (Forest Stewardship Counsil®) distributör och kan dokumentera vårt FSC-träs ursprung. Vi marknadsför bl.a. Poda Ekostolpe och Isolatorwood som bärkraftiga alternativ.
  • Vårt övergripande mål är att arbeta miljövänligt och med respekt för den natur arbetet utförs i.
  • Vi prioriterar de miljömässiga aspekterna högt, både vad gäller förbrukningsmaterial och avfallshantering.
  • Restmaterial från stängselmontering sorteras och återanvänds som bränsle eller förstörs försvarligt genom att de levereras till en kommunal avfallsstation.
  • Poda erbjuder sig att ta emot kasserade, tryckimpregnerade stängsel och bränna träet i en miljögodkänd anläggning.
  • Vårt interna arbete kännetecknas av ett effektivt resursutnyttjande som minimerar miljöbelastningen. Vi återanvänder i så stor utsträckning som möjligt pappkartonger till att sända ut nya varor i. 
  • Vi är alltid uppmärksamma, öppna och lyhörda för nya initiativ på miljöområdet.

Varför välja Poda?

Lång erfarenhet

Totalleverantör

Vi tänker på miljön

Garanti för kvalitet