En varg i en skog.
Rovdjursavvisande stängsel

Vargen kommer! Vi har stängslet så du kan skydda dina djur - godkänt till bidrag. 

Kontrollera ditt stängsel

Vargar föredrar att passera under ett stängsel, och därför får den inte kunna hitta svagheter i inhägnaden som den kan utnyttja för att krypa under. Var särskilt uppmärksam på avlägset belägna inhägnader, inhägnader som gränsar till skog och generellt platser med terrängskillnader runt stängslet eller fördjupningar under stängslet.

Säkerställ att grindöppningarna är stängda och säkra, och undvik stättor (övergångspassager för människor), som vargen kan använda för att ta sig in i inhägnaden.

Hela inhägnaden ska vara välkonstruerad, med ett uppstramat nät samt stabil och korrekt monterad tråd.

Poda har flera olika typer av stängsel för skog och vilt- se alla här

Elstängsel är ett måste

Allt fler skyddar sina tamdjur mot rovdjur, och på vissa håll i Sverige finns det möjlighet till ersättning för uppförande av rovdjursstängsel. Stängsling anses vara den mest effektiva åtgärden, och ett flertrådigt elstängsel eller nät kompletterat med el är optimala lösningar på rovdjursavvisande stängsel. Poda har stängsellösningar som är berättigad till bidrag från Länsstyrelsens då de uppfyller VSC (Viltskadecenters) rekommendationer för rovdjursavvisande stängsel. 

Vargar avskräcks av elstängsel. Därför ska du säkerställa att ditt elstängsel är välfungerande och välunderhållet. Du ska minst kunna mäta 3 000 V i elstängseltrådarna – inklusive där avståndet till aggregatet (elstängselapparaten) är störst, alltså i inhägnadens mest avlägsna punkter.

Kom ihåg underhållet

För att undvika strömförlust är det viktigt att eltrådarna hålls fria från uppväxande vegetation som kortsluter elstängslet – så kallad avledning. Du ska därför regelbundet klippa gräset och avlägsna ogräset under stängslet, och hela stängslet ska inspekteras för nedfallna grenar och andra skador.

Dessutom bör du, särskilt under torra perioder, regelbundet kontrollera jordanslutningen. Ofta kan det vara nödvändigt att förbättra stängslets jordning för att säkerställa effektivt avgivande av elstötar.

Få ett SMS vid fel på elstängsel

Extra säkerhet får du om du installerar ett Poda SMS Alarm på ditt elstängsel. Denna lilla alarmbox skickar ett meddelande till din mobiltelefon om spänningen i elstängslet sjunker under en fastställd nivå. Ett plötsligt spänningsfall kan orsakas av att främmande objekt eller kraftig vegetation kommer i kontakt med stängseltråden. När du tar emot ett larm kan du snabbt åtgärda felet i elstängslet, och förekomma vargen.

Vargavvisande stängsel

Vargavvisande stängsel är kostnadseffektiva stängsellösningar som ger en hög säkerhetsnivå.

Vid etablering av nya inhägnader, för ex. får, rekommenderar vi ett stängsel med en höjd på 125 cm. Stängslet kan med fördel konstrueras med 116 cm Poda Supernet, kompletterat med minst 2 elektriska trådar utvändigt. En maximalt 20 cm från marken och den andre högst uppe på stängslet.

Ett alternativ är ett 6-tråds elstängsel med den nedersta tråden högst 20 cm över marken och ett trådavstånd på ca 20 cm. Denna typ av stängsel blir extra billigt om det konstrueras som ett klassiskt Poda Stängsel med Isolatorwood X-bats.

Har du redan ett stängsel? Befintliga 2-eller 3-trådsstängsel kan i vissa fall konverteras till 5-trådsstängsel. Trådarnas inbördes avstånd bör högst vara 20 cm, och bottentråden får inte i någon punkt vara mer än 20 cm över markytan. Ofta är befintliga stängsel för låga, och då måste man bedöma om stängslet kan höjas, eller om det lönar sig bättre med ett helt nytt stängsel med nya stolpar.

Ditt Poda-center är redo att hjälpa dig med alla aspekter av ditt stängselprojekt - och ger dig gärna en prisberäkning. Läs mer här

Extra säkra stängsellösningar

I de fall där säkerhetskraven är särskilt höga kan det bli aktuellt med ett högre nätstängsel med elsäkring. Man kanske ex. har mycket värdefulla avels- eller tävlingsdjur som man vill skydda i så stor utsträckning som möjligt. I en sådan inhägnad kan det också läggas ut extra nät på marken på stängslets yttersida. Detta horisontella nät fästs i själva stängslet, och förhindrar vargen från att gräva sig under.

Om du har ett mindre antal djur, och har möjlighet att samla ihop dem på kvällen, kan ett alternativ vara att etablera en mindre, särskilt säker, inhägnad, där djuren övernattar. En sådan extra "nattinhägnad" kommer att vara billigare än ett komplett stängsel i samma höga standard, och ger större säkerhet mot nattliga attacker.

Stora djur i naturen – som kronhjortar – kan komma att skada ett vargavvisande stängsel när de hoppar över det. På vissa platser kan det därför vara lämpligt att installera ett högre stängsel än vad som verkar vara nödvändigt vid första anblicken.

Om du funderar på ett vargavvisande stängsel är du mycket välkommen att kontakta ditt lokala Poda-center för råd och vägledning som passar just dina behov. 

Anlita Poda till dina stängselsprojekt

Ett Poda Stängsel center råder över maskiner och välutbildad personal till att effektivt montera stängsel. Som en del av Poda-gruppen drar vi lärdom och erfarenhet av varandra så även de små som de stora projekten kan genomföras.

Genom att anlita ditt lokala Poda Stängsel center kan du tryggt komma i mål med ditt stängselprojekt!

Låt oss montera ditt stängsel

Poda har monterat stängsel sedan 1975. Därför vågar vi lova en effektiv och professionell montering av ditt stängsel.

Läs mer om montering

Få en offert

Låt Poda stå för etableringen av ditt önskade stängsel och grindar. Kontakta Poda Stängsel i ditt område för en offert. 

En inhägnad med får är säkrad mot vargar med tre elektriska trådar. En inhägnad med får är säkrad mot vargar med tre elektriska trådar. En varg står nära en inhägnad med getter. Staketet är säkrat mot vargar. Vargsäkert djurhägn, nära en kanal.

Läs vår katalog 

Ladda ned vår katalog i dag. Få inspiration och information om ditt nästa staketprojekt

Har du frågor? 

Starta med att hitta ditt lokala Poda stängsel center. De kan komma med svar och kompetent rådgivning.

Hitta återförsäljare

Ditt lokala Poda Stängsel center tar
gärna fram en offert till ditt
kommande stängselsprojekt.

Varför välja Poda?

Lång erfarenhet

Totalleverantör

Vi tänker på miljön

Garanti för kvalitet