Självstängande grind

Den självstängande grind från Poda är en solid och praktisk modell som lämpar sig som självstängande avsnitt i staket omkring t.ex. naturvårdsarealer där många vistas.

De tätt sittande spjälorna gör att den självstängande grind lämpar sig för att hägna in de flesta djur, härunder får med lamm eller i staket till rastgårdar för hundar. Avståndet mellan spjälorna lever upp till de krav som ställs på grindar till förskolor eller lekplatser. Det obehandlade utseendet lämpar sig väl även till staket omkring utomhusförskolor.

Podas självstängande grind är tillverkad av obehandlad, FSC® certifierad rödgran från Karpaterna och är monterad med rostfria skruvar och bultar. Grinden har därför en bra miljöprofil. 

Grinden kan med fördel efterbehandlas och den bör  inte komma i kontakt med jord. Monteras med Podas hakgångjärn (liten modell) i grindens över- och nederkant.