Lund staket

Lund Stängsel är en ny spännande version av Podas populära stängseltyp där stängslet monteras i utfrästa H-stolpar. Designen är lite lättare, och stängslet passar därmed också på mindre ytor.

Stolparna är 12 cm i diameter och utförda i norsk furu. Häri monteras 4 cm tjocka, impregnerade barrträdsprofiler.

Barrträdsprofilerna är utfrästa så att de greppar in i varandra. Därmed blir Lund-stängslet både formstabilt och helt tätt.

Lund-stängslet omfattas av Podas 20-åriga stolpgaranti.