Viltstängsel


Rovdjurs- och viltstängsel

Effektiv inhägnad av vilt och avvärjning av vilt förutsätter expertis och robusta material, eftersom de många viltlevande djurarterna till skillnad från tamdjuren rör sig över stora ytor, och har en naturlig benägenhet att forcera barriärer i landskapet.

Rovdjursavvisande stängsel

Rovdjurspolitiken visar tydligt, att rovdjur som varg och lo spelar en viktig roll i vår natur. Med rovdjuren ökar tyvärr också risken för angrepp på våra tamdjur, med lidande för djur och ägare som följd. Oftast är det får som råkar illa ut, men ibland angrips också kor, getter och i något enstaka fall häst.

Allt fler skyddar sina tamdjur mot rovdjur, och på vissa håll i Sverige finns det möjlighet till ersättning för uppförande av rovdjursstängsel. Stängsling anses vara den mest effektiva åtgärd, och ett flertrådigt elstängsel eller nät kompletterat med el är optimala lösningar på rovdjursavvisande stängsel.

Vildsvinstängsel

Vildsvinens antal i Sverige har ökat kraftigt, och utbredningen omfattar nu stora delar av landets södra delar. Det har på sina håll lett till kraftigt ökade skador på jordbruksgrödor och mark. Eftersom vildsvin kan väga ända upp till 350 kg och är mindre känsliga för elstängslets elektriska stötar än vanliga grisar, ställer vildsvinsstängsel ganska stora krav på material och montering. Hos Är du drabbad av skador är våra vildsvinstängsel en bra investering som ger ett effektivt skydd.

Professionell montering

Poda har stor erfarenhet av stängsel för rovdjur, vilt och vildsvin och står till tjänst med nyckelfärdiga stängsel, rådgivning, material och montering.

Hos oss finner du ett stort sortiment av kvalitetstråd, nät och stolpar. T ex miljövänliga produkter som Poda Ekostolpe, och Poda Supernät som används när man har stora krav på stängslet.

Våra montörer förfogar över professionella verktyg och terränggående fordon och vi erbjuder snabb och professionell montering och underhåll av alla typer av stängsel. När du väljer Poda som leverantör är du garanterad ett robust och effektivt stängsel.

Viltstängsel med bidrag

Funderar du på att trappa ner eller sluta med att hålla på med tamboskap? Sätt upp med viltstängsel och behåll dina betesbidrag!

Bidrag till rovdjursstängsel

Läs mer om bidrag till uppförandet av rovdjursstängsel på www.jordbruksverket.se eller www.lansstyrelsen.se.

 

 

 

Skicka ett meddelande och få ett svar från ditt lokala Poda-center


 

© Poda A/S 2022