Stängsel för frigående fjäderfä


Bra material lönar sig

Frigående ankor, höns och andra fjäderfä är särskilt sårbara för angrepp från rävar m.m., och måste skyddas med en säker inhägnad. Hörnstenen är vanligtvis ett 180 cm högt nätstängsel, som efter önskemål monteras på Podas Ekostolpar av europeisk robinie eller Podas tryckimpregnerade stängselstolpar i norsk furu. På så sätt garanteras du ett stängsel med långs livstid.

Öppningarna utförs med höga, galvaniserade stålgrindar eller -portar med finmaskigt nät i önskad bredd för fordon m.m.

Skydd mot rovdjur

Bäst skydd mot rovdjur får man genom att förhindra dem från att komma nära stängslet, och det gör man vanligtvis med en elsäkring med strömförande trådar på avståndsisolatorer. Risken är stor att ex. rävar försöker gräva sig in under stängslet, men detta kan undvikas genom att man lägger ut nätstängsel på marken på stängslets yttersida, där räven kommer att försöka gräva sig in. Gräset kommer att växa upp genom maskorna, och det kommer att vara möjligt att klippa gräset runt stängslet.

Kontakta oss för rådgivning om bästa möjliga stängsellösning för just dina behov och förhållanden.

 

 

 

Skicka ett meddelande och få ett svar från ditt lokala Poda-center


 

© Poda A/S 2022