Soldriven grindautomatik - kan användas överallt

Automatisk grindöppning/-stängning
– utan 230 V

Denna automatiklösning ger möjlighet att öppna en grind automatiskt med bara en knapptryckning – även på avlägset belägna platser där det inte finns tillgång till 230 Volt.

Motor och styrning drivs nämligen med 24 Volt och får sin strömförsörjning från solceller. Den soldrivna automatiken kan monteras på de flesta grindar och anpassas efter aktuella behov.

Systemet är uppbyggt på ett stativ med påmonterade solceller och ett säkringsskåp, som innehåller batterier och styrning. Grinden aktiveras med en driftsäker 24 V knäckarmsmotor, som utmärker sig genom att arbeta vinkelrätt – och därmed skonsamt – med grinden.

Data och specifikationer

För ryttare

Systemet är perfekt för grindar på ridvägar som löper igenom inhägnade områden – ex. naturområden som betas av får eller andra djur. Automatiken aktiveras med en tryckknapp som monteras i lämplig höjd, så att ryttaren kan sitta kvar på hästen när han/hon ska passera genom grinden. En "mjuk start/stopp"-funktion aktiverar grinden utan plötsliga ryck, som annars skulle kunna skrämma hästarna.

För funktionshindrade

Denna automatiklösning är också perfekt för rullstolsanvändare och andra funktionshindrade personer, som annars kan ha stora svårigheter med att öppna och hålla tunga, självstängande grindar samtidigt som man passerar igenom dem.

Hög säkerhet

Fotoceller registrerar rörelse i grindöppningen, så att grinden inte stängs innan man har passerat igenom den helt. Automatiken ser dessutom till att grinden stängs ett förinställt antal sekunder efter öppnandet, och därmed riskerar man inte att grinden lämnas öppen och djuren rymmer från inhägnaden.

 


Download