Poda SMS Alarm - vakar över dina djur

Poda stängsellarm skyddar dina djur

Poda SMS Alarm är en liten larmbox som ansluts till ett elektriskt stängsel och skickar ett SMS och/eller ett e-postmeddelande i tillfälle av funktionsfel. Det ger dig möjlighet att reagera snabbt för att förhindra dina djur från att smita och bli inblandade i olyckor.

Enkelt att installera och använda

Den stora nyheten är att du inte behöver köpa ett SIM-kort: Nätverksanslutningen är inkluderad i systemet och larmet fungerar oberoende av telebolag. Inga installationskostnader, inga onödigt långa abonnemangsperioder och inga extra avgifter.Det är extremt enkelt att installera och använda Poda SMS Alarmet. Du behöver bara ansluta larmet till det elektriska stängslet och registrera det på Internet.

Betala endast för det du behöver

Från din dator väljer du själv en driftperiod och betalar endast för denna period. Detta är en stor fördel när du enbart behöver stängsellarmet under en viss period - exempelvis för att övervaka en temporär fålla mm. Poda SMS Alarm är batteridrivet och kan användas överallt. Systemet kommer att automatiskt skicka ut en påminnelse när det är dags att byta batterier eller när driftperioden löper ut. På din dator kan du övervaka spänningen i stängslet och till och med ställa in ett gränsvärde som passar aktuellt stängsel.

Undvik intrång

En extra funktion gör att Poda SMS Alarmet kan bidra till att säkra värdefulla avelsdjur och andra djur mot tjuvar, aktivister eller djurmisshandlare. För detta ändamål kan larmet anslutas till en kontakt - ex en dörrkontakt - och kommer därefter att skicka ett meddelande i samma ögonblick som grinden eller dörren öppnas.

En annan möjlighet är att ansluta larmet till en flytkontakt i djurens vattenkar så att du tar emot ett meddelande om djuren saknar vatten. Upp till 5 olika personer kan ta emot larm och meddelanden.