Poda garantier


3 års garanti på stängselaggregat

(vnr. 10300 - 10396)

Gallagher stängselaggregat omfattas av 3 års garanti mot fabrikationsfel.Garantin täcker inte stöld, blixtnedslag eller skador orsakade av felaktigt handhavande. I händelse av defekt ska stängselaggregat returneras till återförsäljaren tillsammans med inköpsfaktura/kvitto. Stängselaggregat kan ev. avhämtas/levereras mot en mindre avgift.

20 års garanti på Isolatorwood

(vnr. 34759 - 347735)

Vi garanterar att Isolatorwood håller i 20 år. Garantin betyder att vi byter ut Isolatorwood som genomruttnat inom garantiperioden. Garantin täcker uteslutande stolpar, inte ev. montering eller följdskador.

10 års garanti på Trädgårdsstängsel LUX

(Vnr. 2608003 - 2620004, dock ej 2610001 och 2618006)

Vi garanterar för trådens kvalitet. Garantin täcker vid korrosion inom garantiperioden. Om korrosion skulle uppstå på flera ställen på nätet, och det har behandlats normalt, byts nätet mot nytt nät. Garantin täcker uteslutande nätet, inte ev. montering eller följdskador. Täckningen faller med 5 procentenheter per år. För dig innebär det i praktiken att om nätet bara håller i 10 år får du nytt nät till ½ priset.

15 års garanti på stängseltråd

 

(vnr. 2000 - 2002)

Vi garanterar stängseltrådens kvalitet och funktionsduglighet. Garantin täcker fall av genomerodering som skett inom garantiperioden. Skulle genomerodering uppstå på flera ställen på tråden och tråden är normalt behandlad, byts tråden mot en ny tråd. Garantin täcker uteslutande tråden, inte ev. montering eller följdskador. Täckningen faller med 6,6% om året. Det betyder för dig, att om tråden endast håller i 7 1/2 år, så får du ny tråd till 1/2 priset.

20 års garanti på (NTR A) tryckimpregnerade stolpar

(vnr. 306150 - 314350)

Vi garanterar stolparnas hållbarhet och funktionsduglighet i 20 år från köpdatum. Garantin betyder att vi byter ut stolpar som genomruttnat inom garantiperioden. Garantin täcker uteslutande stolpen, inte eventuell montering eller följdskador. Täckningen faller med 5 procentenheter per år. För dig innebär det i praktiken att om stolpen endast håller i 10 år, så får du en ny till 1/2 priset. 

Dokumentation

Villkor för alla garantier är att original inköpsfaktura/kvitto ska kunna uppvisas.

 

 

 

Skicka ett meddelande och få ett svar från ditt lokala Poda-center


 

© Poda A/S 2022