Passager, stättor och cykelställ

Poda är inte "bara stängsel"

Vi kan också leverera de rätta, naturliga lösningarna som ger tillträde till naturområden, djurparker och andra ställen där djur är instängslade. Gemensamt för våra lösningar är att vi anpassar dem efter användarna, de inhägnade djuren och själva stängslen. Här hittar du klassiska konstruktioner, som vi tillverkar i trä. Vi rekommenderar våra Ekostolpar, som är tillverkade i europeisk robinia, känt för sin hårdhet och långa livslängd. Träet är minimalt förarbetat och helt obehandlat. Träet kan därmed utan problem återanvändas eller ingå i naturens eget kretslopp.

Stättor

En stätta är en traditionell konstruktion för passage över eller genom ett stängsel. En "A-modell” är både enkel och "djursäker". ”Stegmodellen” kan tillverkas i större storlekar och göras flyttbar, vilket är perfekt för tillfällig användning, som ex. vid jakt, orienteringslopp eller guidade turer. Modellen med planksteg är särskilt användarvänlig tack vare de breda, platta stegen. Dock kan getter passera och de kan tillverkas med maximalt 3 steg för stängsel med en höjd på 120 cm.

Passager

Passager har flera tillämpningar. En förskjuten passage kan fungera som en avspärrning för bilar samt som en chikan, som tvingar cyklister att sänka hastigheten – samtidigt som gående kan passera. En förskjuten passage kan dock inte förhindra djur från att ta sig igenom, men en pilformad passage kan konstrueras så att hästar och nötkreatur hålls inne.

Cykelställ

Där det inte är tillåtet (eller möjligt) att ta med sig sin cykel finns det behov av ett cykelställ. Naturligtvis ska även detta vara gjort av trä. Vi konstruerar även cykelställen efter önskemål - den perfekta, naturliga lösningen!

 


Download