Naturvård - förvaltning och underhåll av naturområden


Naturvårdsprojekt

Hedar, mossar, skogar, strandängar, åar, vattenhål, djurparker och stadsnära natur - har blivit ett allt viktigare tema i samhället, och lite av en hjärtesak för svenskarna.

Poda har många års erfarenhet av genomförande av naturvårdsprojekt. Som totalleverantör kan vi leverera kompletta lösningar med en solid lokal förankring från Poda-center i hela landet.

Under mer än 40 år har Poda inspirerat med säkra och nyskapande stängsellösningar som ex. övervakning av stängsel via SMS.

Vi utför nästan alla olika typer av uppdrag och förfogar över en stor maskinpark som kan tillmötesgå alla behov. Kvaliteten säkerställs av en hög yrkesmässig nivå som uppnåtts genom årtionden av praktisk erfarenhet och löpande utbildning av alla medarbetare.

I samspel med naturen

Mycket av den natur vi känner och älskar är resultatet av mänskliga aktiviteter där samspelet med naturen bl.a. har skapat ängar, gräsmarker och heder. Med naturvård och -återvinning bevarar och återskapar vi dessa unika naturområden och det speciella djur- och växtliv som trivs där.

Naturen i Sverige har ett generellt behov av vård om landskapets kvaliteter och artrikedom ska kunna bevaras.

Ursprungligen har de stora viltlevande djuren och framtida husdjuren haft en avgörande betydelse för skapandet av de danska naturvärderingarna. Därför är det nödvändigt att stora djur även i fortsättningen vårdar naturen.

Samspelet mellan natur, djur och vår moderna civilisation innebär att bra, funktionella stängsellösningar är viktigare än någonsin.

 

 

 

Skicka ett meddelande och få ett svar från ditt lokala Poda-center


 

© Poda A/S 2022