Hydraulisk grindöppnare - allmänt tillträde

Handikappvänlig grindautomatik med handpump

Detta system är ett helt nytt sett att göra naturområden mer tillgängliga för rullstolsanvändare och andra funktionshindrade personer, föräldrar med barnvagnar, cyklister, ryttare m.m.

Kan monteras överallt

Den hydrauliska grindöppnaren är 100 % mekanisk och fungerar oberoende av elnät, solceller och batterier. Därmed kan du installera systemet även på de mest avlägset belägna platserna.

Öppna grinden med handpump – eller som vanligt

Om man är förhindrad från att – eller saknar möjlighet att – hålla grinden öppen medan man passerar kan man helt enkelt pumpa några få gånger med handpumpen, som är inbyggd på båda sidor av grinden. Systemet öppnar då grinden och håller den öppen tillräckligt länge för att man bekvämt ska kunna passera. Grindöppnaren blockerar inte grindens vanliga funktionalitet, och därmed kan gångtrafikanter fortfarande använda grinden som en vanlig grind.

Självstängande

Efter ett förinställt antal sekunder efter öppnandet stängs grinden automatiskt, och därmed riskerar man inte att grinden lämnas öppen och djuren rymmer från inhägnaden. Stängningstiden kan ställas in steglöst, och stängningskraften kan anpassas till aktuell grind. Systemet fungerar bäst på grindar som är upp till 1,2 meter breda och inte belastas av vind.

Som extra säkerhet använder systemet biologiskt nedbrytbar hydraulolja, som är godkänd för användning i närheten av vattendrag och skogsområden.

Den hydrauliska grindöppnaren är en okomplicerad och naturlig lösning som ger enkelt tillträde till naturområden, djurparker och andra inhägnade områden.

Data och specifikationer: höger och vänster

 


Download