25 år med Poda Stängsel

Skapad den under Jubileum

25 år med Poda Stängsel

– ett porträtt

I slutet av 1990-talet tvingades Dorit och Svend Erik Højgaard att välja mellan att driva en nötkreatursgård eller ta över det lokala Poda Stängsel-centret på Västjylland. Valet blev att driva Poda Stängsel Väst - och det är ett beslut som de aldrig har ångrat.

”Vi drev en nötkreatursgård med mjölkkor och i samband med detta fick vi etablerat ett stängsel i samarbete med den dåvarande Poda Stängsel-återförsäljaren. Vi var väldigt nöjda med resultatet och när vi senare erbjöds att ta över stängselföretaget slog vi till. Vi trodde att vi skulle kunna driva båda, men det stod snabbt klart att vi var tvungna att göra ett val - och valet föll på Poda Stängsel Väst”, berättar Dorit och Svend Erik Højgaard, som i år har drivit företaget i 25 år.

”I början var stängseluppdrag från lantbrukare Poda Stängsel Västs kärnverksamhet och man kan säga att min utbildning och erfarenhet som lantbrukare gav mig en bra utgångspunkt för stängseluppdragen, eftersom jag var väl bekant med de problem lantbrukare ställs inför”, berättar Svend Erik Højgaard.

Snigelstaket och instängsling av minor

Under de 25 årens lopp har fler och fler arbetsuppgifter tillkommit och idag löser Poda Stängsel många olika typer av uppdrag. Vi utför fortfarande de traditionella stängseluppdragen för lantbrukare, men det kan också handla om staket som ska hålla ute mördarsniglar - eller instängslingar av områden vid Nordsjön som ska avsökas efter gamla krigsminor.

”Vi etablerar kronhjortsstängsel - både för att hålla viltet kvar i skogen och för att hålla dem ute från områden med nyplanterade träd och grödor på lantbrukarnas ägor. Under de senaste åren har vi dessutom utfört många uppgifter med säkerhetsstängsel för daghem, bilhandlare, vatten- och reningsverk och återvinningsstationer samt staket och stängsel för privatkunder”. Naturskyddsprojekt i samarbete med danska naturstyrelsen och kommunerna har också blivit en viktig del av verksamheten.

”Kort sagt, vi löser ett mycket brett spektrum av uppdrag”, säger Svend Erik Højgaard.

3500 kilometer stängsel

Hos Poda hittar man alla de olika stängsel som är omsorgsfullt konstruerade för sina respektive syften. Och när man behöver få ett stängseluppdrag utfört i området är det Svend Erik Højgaard och PodaStängsel Väst man ska kontakta.

”Vi täcker ett relativt stort geografiskt område, så det har blivit några mil under de 25 åren”, berättar Svend Erik Højgaard.

Idag utför en grupp skickliga medarbetare företagets många uppdrag: ”Förutom att ge goda råd är det mycket viktigt för oss att våra stängsel håller hög kvalitet men att priserna ändå är rimliga”, berättar Svend Erik Højgaard. ”Med vår långa erfarenhet kan vi ofta komma med förslag som andra kanske inte har tänkt på, och vi är stolta över att nya kunder vänder sig till oss eftersom vi har utfört ett uppdrag som andra kunder har varit nöjda med”.

Hur mycket stängsel har det blivit under de 25 åren? Tja, under årens lopp har Poda Stängsel Väst etablerat så mycket som 350 mil stängsel, vilket ungefär motsvarar stängsel för 11 000 fotbollsplaner, eller ett stängsel som är lika långt som fågelvägen från företaget på Jylland till Medelhavet tur och retur!

 


Kommentar(er) 1

Skriv din kommentar