Sommarvattentråg för djur: Värt att veta

Skapad den under Naturvård, Hästar, Nötkreatur, Vatten för dina djur

Sommarvattentråg för djur: Värt att veta

Ett riktigt vattentråg har många fördelar. När en flottörventil monteras hålls tråget automatiskt fullt och alla djur i flocken når enkelt vattenspegeln.

 

Nu börjar det bli varmt och dina djur behöver mycket dricksvatten. Djur föredrar generellt att dricka från en öppen vattenspegel och många väljer därmed att ha ett – eller flera – vattentråg i hagen under sommarhalvåret.

Kom ihåg att alla individer i en flock ska ha enkel tillgång till vatten – och det ska man särskilt tänka på om det finns nyfödda och unga djur i flocken. Redan från det att djuren är ca 14 dagar gamla har de i allmänhet behov av vatten. Vattentrågets höjd bör anpassas efter djuren. En normal höjd för ett vanligt vattentråg för hästar och nötkreatur är 60 cm och för mindre djur, som ex. får och getter, har vi ett lågt vattentråg med en höjd på 40 cm.

Om djuren vistas i ett stort område, ex. vid avbetning av naturområden, är det en fördel att ha så pass många vattentråg att djuren kan dricka samtidigt – annars riskerar de svaga att bli utan vatten när flocken går vidare.

Välj ett riktigt vattentråg

Se till att skaffa dig ett riktigt vattentråg som är tillverkat för ändamålet. Till skillnad från ”murarbaljor” och liknande behållare är Podas vattentråg tillverkade i plast som är godkänd för livsmedelsförvaring. Vattentrågen fås dessutom i lämpliga stora storlekar, som ex. 1 000 liter, och tack vare detta står tråget stabilt och flera djur kan dricka ur det samtidigt.

Det kan gå vilt till i hagen och Podas vattentråg är tillverkade i rotationsgjuten plast som tål stor belastning och påverkan utan att spricka. Du får ex. hela 8 års garanti på Podas Super-vattentråg.

 

Smuts kommer oundvikligen att anhopas på botten av alla vattentråg och man kommer inte undan regelbunden rengöring. I samband med detta är det en stor fördel att vattentråget är utrustat med en avtappningsplugg i botten så att det är enkelt att tömma ut vattnet och ställa tråget på högkant när det ska rengöras.

Du måste ha en flottörventil!

Om ledningsvatten är installerat på dina ägor är du lyckligt lottad. Vattnet är då under tryck och det innebär många fördelar. Något av det bästa du kan göra är att få en flottörventil installerad i ditt Poda vattentråg. Ventilen sörjer för kontinuerlig vattentillförsel och stänger automatiskt av tillförseln när tråget är fullt. Därmed slipper du arbetet med att fylla på tråget och kan alltid vara säker på att det finns tillräckligt med vatten i tråget. De unga djuren har nämligen svårt att nå vattenspegeln och ett fyllt tråg välter inte så lätt om olyckan skulle vara framme.

Som finess är vårt Super-vattentråg utrustat med en extra kammare där en inbyggd ventil kan monteras med extra bra skydd. För standardvattentrågen rekommenderar vi en ventil som sitter under vattenytan, nära trågets botten, där den även där är bra skyddad.

En annan fördel med en undervattensventil är att djuren inte besväras av en orolig vattenspegel. Flottören som slår på och av ventilen är en kula som är fylld med luft och som helt enkelt flyter på vattenytan och aktiverar ventilen via en kraftig lina. Ett mycket robust system som har visat sig fungera mycket väl i tusentals installationer genom åren.

 

Vad gör jag utan ledningsvatten?

I samband med betesprojekt i naturområden och liknande kan det hända att det inte finns tillgång till ledningsvatten med tryck – eller elektricitet för den delen. I dessa fall ska vattnet hämtas från en brunn eller någon annan källa. Även om det finns en sjö eller å i närområdet kan det i många fall vara nödvändigt med ett vattentråg, eftersom man inte vill att bankarna ska trampas ner och man får dessutom en säkrare plats för djuren att dricka på.

En professionell lösning är Podas soldrivna markpump, som är ett komplett system med solceller, regulator, batteri, pump, slangar, filter m.m., allt monterat på ett stativ med ett säkringsskåp för de känsligare delarna.

Med ett sådant system får du ett eget litet oberoende vattenverk. När pumpen har satt tryck på vattnet kan du styra det och leda det till ett vattentråg. Beroende på hur högt och långt vattnet ska pumpas från källan kan den soldrivna markpumpen leverera upp till 1 000 liter vatten per dygn – tillräckligt för 10 mjölkkor, 20 stora hästar, 20 nötkreatur eller 100 får under sommarhalvåret.

Ta väl hand om djuren

Avslutningsvis: Det kan ligga en död fågel eller något liknande i vattentråget som kan göra djuren sjuka, så se till att kontrollera dina vattentråg dagligen, även om du har byggt upp ett fint, automatiskt system.

 

 

Med den soldrivna markpumpen har du ett eget litet oberoende vattenverk som kan pumpa och fördela vatten från en sjö, å, eller en egen brunn till dina vattentråg.

Soldreven markpumpa


Ingen kommentar / Inga kommentarer
Skriv din kommentar