Robinia: Ett hållbart alternativ

Skapad den

Robinia: Ett hållbart alternativ

Du kanske har sett de lite oregelbundna stängselstolparna i naturparker eller i elstängsel runt hagar med betande djur. Träet liknar de traditionella, ljusa nordiska träslagen, men stolparna är i robinia – en lövskogssort med ursprung i Nordamerika. Robinia odlas i stor omfattning på planteringar i Ungern och i andra länder i södra och östra Europa, där träden trivs i de näringsfattiga jordar som annars är svåra att odla i.

Det handlar alltså inte om tropiskt trä från utrotningshotade regnskogar, eller trä som behandlats med kemikalier. Robinia är dessutom mer hållbart än ek, impregnerat trä och tropiska träslag!

 

Podas Ekostolpar i robinia är ett populärt val. Stolparna är obehandlade och kända för sin hållbarhet.

 

Naturlig hållbarhet

Liksom för allt annat trä beror livslängden på trädets dimensioner samt markförhållanden etc. på den plats stolparna har monterats, men en livslängd på 25-40 år är inte ovanlig för robinia – även vid direkt markkontakt.

Den fantastiska hållbarheten beror på robinias naturliga innehåll av konserverande ämnen, inklusive garvsyra, samt dess täta struktur och höga kärnandel. Träet är tungt och hårt och bearbetningen sliter på sågklingor och hyvlar – och även därför är träet perfekt att använda för naturliga stängselstolpar, som inte behöver bearbetas särskilt mycket. Hårdheten gör det även svårt att skruva i träet och Podas stängselmontörer använder därför skruvar med en speciell beläggning som underlättar montering av isolatorer m.m.

 

 

Miljöcertifierad Ekostolpe

Stängselstolpar i robinia är ett hållbart alternativ till både tryckimpregnerat och tropiskt trä. Träet utnyttjas effektivt i stängselstolparna – de behöver bara avbarkas, kantslipas och spetsas. Eftersom stolparna inte behandlas med några kemiska ämnen kan de när de är uttjänta användas som ved eller införlivas i det naturliga kretsloppet – till skillnad från tryckimpregnerade stolpar, som ska omhändertas och bortskaffas i speciella anläggningar.

 

Poda Ekostolpar är FSC-certifierade* robiniastolpar från hållbart skogsbruk

 

Hos Poda Stängsel kan du välja FSC-certifierade* robiniastolpar under namnet ”Ekostolpe”. FSC-certifieringen innebär att träet kommer från skogsbruk där det inte fälls fler träd än vad skogen hinner ersätta. Samtidigt är FSC en garanti för att djur- och växtliv skyddas och att de människor som arbetar i skogen är utbildade och har drägliga löner och ordentlig säkerhetsutrustning.

*Poda A/S FSC® C006739

 

Se utbudet av Poda Ekostolpar här 

Robiniastolpar hittar du här 

Monteringsskruvar för robinia 


Ingen kommentar / Inga kommentarer
Skriv din kommentar

 

 

Skicka ett meddelande och få ett svar från ditt lokala Poda-center


 

© Poda A/S 2022