Nytt naturområde för den europeiska bisonoxen

Skapad den

Nytt naturområde för den europeiska bisonoxen


Efter att ha varit nära utrotning är den europeiska bisonoxen nu på väg tillbaka ut i naturen. Bisonoxar ska planteras ut i ett stort naturområde i danska Lille Vildmose, där de kan leva i samspel med naturen. Poda Stängsel har deltagit i projektet.

 

På gränsen till utrotning

För 10 000 år sedan var den europeiska bisonoxen utbredd i större delen av Europa, men sedan dess har populationen minskat dramatiskt – den sista frilevande individen sköts år 1919 i de polska skogarna. Det enda skälet till att det ens finns ett bestånd idag är att det var möjligt att avla vidare på de få individer som överlevt i djurparker.
 

Idag finns det ca 8 500 europeiska bisonoxar globalt, men arten räknas fortfarande som utrotningshotad. Ju fler livsmiljöer den europeiska bisonoxen blir en del av, desto större blir artens chanser att överleva på lång sikt.
 

En nyckelart i den europeiska naturskogen

I Danmarks största skyddade naturområde, Lille Vildmose, kommer fyra europeiska bison att planteras ut under våren 2021: en tjur, två kor och en kalv. Målet är ett initialt bestånd på 15 - 20 individer, och att därefter längre fram i projektet komplettera med djur från Nederländerna, Tyskland och eventuellt Polen.

 

En rådgivande kommitté bestående av experter inom naturvetenskap backar upp det storskaliga europeiska bisonprojektet i ett naturområde. Bisonoxarna kommer att leva i samspel med kronhjortar, vildsvin och rådjur, och tack vare sin storlek och sitt livssätt kan de skapa dynamik och fler livsmiljöer för en lång rad arter.
 

Jacob Skriver är verksamhetsutövare i Lille Vildmose för stiftelsen Aage V. Jensen Naturfond, som är den drivande kraften bakom projektet. Han berättar om bisonoxens positiva effekt på naturen: - En vuxen europeisk bisonoxe äter 30 - 60 kilo biomassa per dygn och är ett riktigt matvrak som bidrar till en ljusare och mer artrik skogsnatur genom att beta av det gräs som annars skulle hota mångfalden. Bisonoxen är en nyckelart i den europeiska naturskogen och om vi kan återplantera den kan vi bättre säkerställa de ljusa naturtyper som är unika för Lille Vildmose.
 

Höga krav på stängslen

Lille Vildmose är redan idag hem för kronhjort, älg och vildsvin och det ställs höga krav på de instängslingar som ska hålla alla de olika djuren säkert på plats. Totalt är cirka 6 500 hektar inhägnade i Lille Vildmose. Det är Tofte Skov och Mose – som redan idag inhyser kronhjort och vildsvin – som bisonoxar ska inplanteras.
 

Den europeiska bisonoxen är Europas största landlevande däggdjur och en fullvuxen tjur når en axelhöjd på upp till 195 centimeter och kan väga upp till 840 kilo. För det mesta betar de fredligt, men de är förvånansvärt rörliga och kan både hoppa högt och springa i upp till 60 km/t.
 

Som förberedelse inför bisonoxarnas ankomst har Poda levererat och monterat ett nytt stängsel på nästan 3 km. Stängslet är utfört av Poda Hegn Viborg i samarbete med Poda Hegn Terndrup och är konstruerat med Poda Supernet med en höjd på 2,5 meter.
 

Supernet är konstruerat med härdade trådar, vilket innebär att det är robust men fjädrar om det utsätts för belastning. Supernet utmärker sig dessutom med en särskild specialknut i alla fogar, vilket gör det betydligt mer robust än nät med svetsade fogar – eller de enklare knutar man ser i andra typer av nätstängsel.
 

De robusta stängselstolparna är Poda Ekostolpar i robiniaträ. De rustika och miljöcertifierade naturstolparna har sitt ursprung i Europa och är helt obehandlade och fria från kemikalier. Stolparna passar därför på många sätt perfekt in i det skyddade naturområdet.
 

Inhägnaderna måste naturligtvis uppfylla relevanta juridiska krav och standarder och därför är det nya stängslet också kompletterat med strömförande trådar som strömförsörjs av kraftfulla aggregat. P.g.a. de olika djurarterna i naturområdet krävs en specialkonstruktion med 4 stängseltrådar i olika höjder.
 

I Lille Vildmose har den europeiska bisonoxen annars samma status som vilda djur, som ex. kronhjorten, vilket bland annat innebär att det inte finns något krav på öronmärkning eller vindskydd. Ett faktum som vittnar om hur seriöst det arbete som pågår för att återställa och upprätthålla den ursprungliga naturen och dess mångfald av arter är.
 

Se ovanifrån hur Poda Stängsel monterar det nya stängslet:
Här monterar Poda Stängsel Viborg och Terndrup ett nytt stängsel i Lille Vildmose

 

Se mer om Lille Vildmose på Aage V. Jensen Naturfonds hemsida


Läs om den europeiska bisonoxens ankomst

 


Ingen kommentar / Inga kommentarer
Skriv din kommentar

 

 

Skicka ett meddelande och få ett svar från ditt lokala Poda-center


 

© Poda A/S 2020