Få ditt elstängsel i toppskick!

Skapad den

Få ditt elstängsel i toppskick!

Här följer tips på ”underhåll” av ditt elstängsel så att du kan vara säker på att dina djur är säkert inhägnade. Kom också ihåg att regelbundet kontrollera och underhålla året runt – detta är vad du bör göra.


 

Börja vid källan!

Säkerställ först och främst att ditt aggregat levererar tillräckligt med spänning. Det enklaste sättet att göra detta på är att ta bort anslutningen från aggregatet till stängslet och mäta spänningen direkt på enheten med en digital voltmeter. Du ska kunna mäta upp minst 5000 Volt.

 


Kan du bevara jordningen?

Dessvärre ser vi ofta att stängslets jordning försummas, och därmed finns det goda skäl att kontrollera den: Skapa en kraftig avledning ute på stängslet och slå på aggregatet. Anslut därefter voltmetern mellan jordspettet och jordningen. Om voltmetern visar mer än 0,3 kV ska jordningen förbättras. Följ Podas standarder för korrekt montering och håll avstånden mellan flera spett och till andra jordningar.

 


Ger stängslet motstånd

Anslut stängslet och mät nu på aggregatet med voltmetern igen. Om spänningen är mycket lägre än de 5000 V du mätte på aggregatet utan anslutet stängsel är det något fel på stängselledningen. Långt ute på stängslet ska du kunna mäta minst 3000 V. Ett stort spänningsfall kan bero på att främmande föremål eller kraftig vegetation har kommit i kontakt med stängseltråden, men det kan också vara något fel på själva stängslet.

Få ordning på ditt stängsel!

De vanligaste felen vi ser har uppstått vid fogar och överföring av ström. Använd de galvaniserade eller rostfria trådfogarna eller de kopplingslänkar som är avsedda för stängslet. Var extra uppmärksam på elrep och polytape, som redan från början har högt motstånd på grund av ledarnas blygsamma tvärsnitt. 

 

Varje enskild dålig fog ökar motståndet och risken för att trådarna bränns av! Kom ihåg att noggrant sno ihop de små fina trådarna innan du fogar samman ändarna med trådklämmorna/trådfogarna.

Dags för en promenad!

Strama upp stängseltråden efter behov och kontrollera tråden för främmande föremål. Ofta kan man höra små smällar eller klick från kortslutningar och dåliga förbindelser, särskilt i fuktigt väder. Det är generellt vid regelbunden inspektion och reparation av sitt stängsel som man inser fördelarna med ett fjärrstyrt aggregat, och med att ha delat upp sina fållor i sektioner med var sin knivbrytare.

 


Finns det någon stängseldoktor här?

Under stängselinspektionen kan du med fördel konsultera Stängseldoktorn. Stängseldoktorn är en turbovariant av digitalvoltmetern, specialtillverkad för kontroll av stängsel. Den visar med pilar och siffror strömflödets riktning och i vilken riktning du ska gå för att hitta felen på ledningen!

 


Nytt larmkoncept håller ett öga på elstängslet

Poda SMS Alarm är en larmbox som ansluts elstängslet och skickar SMS och/eller e-post vid driftstörningar – oavsett teleoperatör

Kontakta Poda

Är du inte säker på att ditt stängsel fungerar som det ska?

 

 


Ingen kommentar / Inga kommentarer
Skriv din kommentar

 

 

Skicka ett meddelande och få ett svar från ditt lokala Poda-center


 

© Poda A/S 2020