Hippolux - det säkraste häststängslet

Originalsäkerhetsstängslet för hästar

Elstängsel är som regel ett effektivt och ekonomiskt alternativ till ett "riktigt" fast stängsel, men i synnerhet när det gäller elstängsel för hästar bör du var särskilt försiktig. Hästar är några av de svåraste djuren att hägna in, och dessvärre orsakas många skador och dödsolyckor pga. elstängsel som är felaktigt använda eller som är direkt olämpliga för hästar.

Hippolux är utvecklat speciellt för hästar och anses idag vara marknadens säkraste elstängsel. Inget stängsel är 100 % säkert, men sedan introduktionen år 1982 har det konstaterats mycket få skador på hästar som är instängslade med Hippolux. Fås i både vit och brun version och med tillhörande vita eller svarta isolatorer. Monteras med fördel på tryckimpregnerade Poda-stolpar i dimensionerna Ø14 cm för avslutningar/hörn och Ø8 för mellanstolpar. Stolpavståndet är normalt 8 meter.

Så fungerar Hippolux

Hippolux är uppbyggt av en kraftig 2,5 mm high-tensile-stålkärna som är belagd med ett tjockt plasthölje.

Stängseltråden spänns kraftigt upp på solitt neddrivna stolpar, så att risken för att hästarna kan "trassla in sig" i stängslet reduceras. Samtidigt fjädrar Hippolux vid kollisioner, bl.a. tack vare det relativt stora stolpavståndet.

Plasthöljet runt trådkärnan skyddar mot skärskador vid kollisioner. Höljet har genomgående inlägg av svarta kolfiber som leder strömmen effektivt till ytan, så att hästarna får respekt för stängslet. Höljet är för övrigt tillverkat av UV-stabilt konstmaterial, och därmed håller det sig snyggt i många år.

Jämfört med vissa andra elstängseltyper kan man ha ett längre avstånd mellan stolparna i ett Hippolux-stängsel, och därför blir utgifterna för stolpar och isolatorer mindre. Kombinerat med den långa livslängden är Hippolux därför också en god ekonomisk investering.