Handygate - grind för rullstolsanvändere

Passage för rullstolsanvändare

Den genomtänkta konstruktionen gör det möjligt för rullstolsanvändare och andra funktionshindrade personer att få bekväm tillgång till de inhägnade naturområden och hagar där djuren går. Utvecklad i samarbete med danska handikappförbundet.

Enkelt tillträde för alla

Den stora fördelen med HandyGate är att rullstolsanvändare alltid kan öppna grinden framifrån, utan att behöva vrida på kroppen. Detta uppnås genom att man backar in i passagen.

Grinden öppnas enkelt och hålls på plats i den nya positionen med en grindklinka som låsanordning. Under genomfart är det inte nödvändigt att hålla fast i grinden, och därmed har användaren båda händerna fria till att manövrera rullstolen. Denna konstruktion är naturligtvis också fördelaktig för personer med rullator och andra funktionshindrade personer.

Data och specifikationer

Stängselsäkerhet i högsta klass

Djuren har ingen som helst möjlighet att rymma genom HandyGate. Grinden är konstruerad så att den sitter lite snett, och denna vinkel gör att grinden ”stängs” automatiskt. Därför är det omöjligt att lämna grinden halvöppen - och oavsett om den är i "position 1" eller "position 2" är HandyGate alltid stängd för djuren.


HandyGate-grinden kan aldrig stå halvöppen, så att djuren kan rymma

 

 

 


Download