Elrep - för tillfällig fålla

Elrep - stängsel för temporära fållor

Elstängsel är som regel ett effektivt och ekonomiskt alternativ till ett "riktigt" fast stängsel, men i synnerhet när det gäller elstängsel för hästar bör du var extra försiktig. Hästar är några av de svåraste djuren att hägna in, och dessvärre orsakas många skador och dödsolyckor pga. elstängsel som är felaktigt använda eller som är direkt olämpliga för hästar.

Elrep är avsedda för temporära fållor där man enkelt ska kunna hantera stängslet. Var uppmärksam på att elrep kan orsaka allvarliga skador på hästar. Använd och montera elrep korrekt och underhåll det väl. Till permanenta fållor ska du av säkerhetsskäl använda Hippolux, Polytape eller Aluwire.

Välj rätt elrep

Först och främst ska du välja ett elrep med många och kraftiga ledare så att stängslet kan leverera effektiva stötar - även på långt avstånd från spänningsgivaren och när det är avledning från högt gräs och liknande. Elrep från Poda har särkilt många ledare av hög kvalitet så att djuren får respekt för stängslet.

Fås i modellerna "Standard" (svart/vitt, lindat) och "Turbo" (brunt eller vitt med invävda orangeröda trådar, flätat). Om stängslets längd överstiger 500 meter (rek.) bör du använda "Turbo".

Podas nyaste "Turbo"-elrep är i en klass för sig. I motsats till de vanliga snodda elrepen på marknaden är detta elrep flätat. Fördelarna med det flätade elrepet är en mjukare yta, bättre skydd av de invävda ledarna och att tråden inte sträcker sig lika mycket. En ovanligt låg brottstyrka på 225 kg ökar dessutom säkerheten för dina djur om olyckan är framme - vi talar om marknadens bästa elrep.

Vid montering av elrep räcker det med en stolpe var 10:e meter (rekommendation).

Tips: Dåliga fogar (som knutar) kommer att dramatiskt reducera elstängslets effektivitet och kan få de små, fina ledarna i elrepet att brännas av. När du ska spänna ett elrep är det därför viktigt att "reda ut" ledarna, sno ihop dem väl och använda korrekt spännverktyg.

 

 

 

Skicka ett meddelande och få ett svar från ditt lokala Poda-center


 

© Poda A/S 2022