Ditt företag

Placeringen

Med hjälp av noggrann marknadsanalys kan vid identifiera de mest optimala placeringarna, hitta lämpliga byggnader där och eventuellt hyra ut dem till franchisetagaren. Utställningar skapas så att dina kunder kan se stängsel och grindar monterade och därmed förvissa sig om stängsellösningarnas kvalitet. Det underlättar köpbesluten och ökar din omsättning.

Ekonomin

Erfarenheter visar att en Poda-franchisetagare kan bygga upp en affärsverksamhet med bra avkastning. Våra förväntningar och kalkyler kommer vi att presentera i ett personligt samtal med intresserade potentiella franchisepartners.

Vardagen som din egen chef

Vi ska inte skönmåla någonting: Det är hårt arbete att starta och leda ett eget företag. Särskilt i uppstartsfasen krävs hårt arbete; man ska ju vara företagets allt-i-allo. Men det är ju självklart att man inte säljer något samtidigt som man bygger stängsel, och vice versa. Därför bör man snarast möjligt gå vidare från att vara ett enmansföretag. Hur du då delar upp arbetet i företaget avgör du själv. Därför skiljer sig vardagen för Podas chefer sig åt. Men det är viktigt att:

  • Kunden erbjuds och får monterat bra lösningar
  • Att du som chef leder både företagets övergripande riktlinjer och den dagliga driften
  • Att du motiverar medarbetarna till prestationer som lever upp till Podas goda namn.


Det betyder nöjda, återkommande kunder och tillväxt på alla områden