Poda stängsel - til framsidan

Din varukorg

- är tom...
GÅ TILL STÄNGSELKASSANAnmäl dig till Podas nyhetsbrev

Vraget och Korevlerne

Vraget och KorevlerneBiolog i Odsherred Kommun (Danmark), Erich Wederkinch (längst bak till vänster), och fullmäktigordförande i Naturstyrelsen, Kresten Petersen (längst bak, mitt i bilden), informerar om det senaste naturvårdsprojektet på Korevlerne när Galloway-boskapen har anlänt. Det är stor uppmärksamhet kring projekten eftersom de natursköna områdena används av både lokalbefolkningen och gäster från de närliggande sommarstugorna.
Fakta om Korevlerne
Vraget och KorevlerneAreal: 175 ha, varav ca 1/3 är vatten.
Biotoper: Sanddyner, kustlaguner samt strandängar och sump.
Typisk flora (ursprunglig): Ljung, kråkbär, strandmalört och fältsippa, malva, säfferot, ormtungor, jungfru Marie nycklar och många andra.
Fågelliv: Dansk Ornitologisk Forening har observerat 176 olika arter.
Bete/vård: Galloway-boskap.
Hegn: 6 km elstängsel på FSC® certifirat Isolatorwood och Økopæle samt stålstaket. 25 klappgrindar och 2 färister.
Läs merwww.odsherred.dk


Naturen är inte helt olik den man känner till från Vadehavet - men vi står vid ”Korevlerne”, i botten av Sejerø Bugt, mellan Själlands Udde och Røsnæs. Här har hav och vind genom årtusenden skapat den sandiga kustlinjen.

Vraget och Korevlerne”Den typ av natur vi ser här har på ett europeiskt plan gått starkt tillbaka”, berättar Erich Wederkinch, som är biolog i Odsherred kommun. Problemet är i synnerhet att introducerade träd och plantor håller på att ta makten: ”Naturen växer helt enkelt inte om den inte betas av”, förklarar Erich Wederkinch.

Därför har man nu skaffat Galloway-boskap som ska beta av Korevlerne, på samma sätt som redan sker vid ”Vraget”, några kilometer söderut.

Önskan om fri framfart avspeglar sig i stängsellösningarna längs kusten: Över en å har Poda både byggt en boskapsövergång och en gångbro för allmänheten, och vid strandens tillfartsvägar har inhägnaderna kompletterats med nätstängsel så att barn och hundar inte oavsiktligt kommer i kontakt med elstängslet. Överallt finns lämpliga mellanrum för passage för allmänheten via färister eller självstängande klappgrindar.