Poda stängsel - til framsidan

Din varukorg

- är tom...
GÅ TILL STÄNGSELKASSANAnmäl dig till Podas nyhetsbrev

Stängslen i Hindsgavl Dyrehave

Hindsgavl Dyrehave Hindsgavl vid Middelfart är ett unikt natur- och kulturhistoriskt område som är omvandlat till en 165 ha stor naturpark med kron- och dovhjortar samt öppna natur- och aktivitetsområden. Stängslen spelar en viktig roll i den nya naturparken som är till för både människor och djur.
Fakta om naturparken
Placering: Väster om Middelfart, på en halvö omgiven av Fænøsund och Lilla Bält.
Total inhägnad yta: ca 165 ha
Därav skog: ca 83 ha
Därav gräs: ca 82 ha
Stängselrad med nätstängsel: ca 7 km
Portar och grindar: 48 st.
Landskapsvård: Kron- och dovhjortar.
Mål för beståndet: 2-300 individer.
Intilliggande strandäng och gräsmarker betas dessutom av nötkreatur och får, stängslet med elstängsel på Poda Økopæle.
Solen vinner långsamt kampen mot morgondimman. En flock betande dovhjortar lyfter på sina huvuden och håller ett vakande öga på de morgonpigga motionärerna som är på väg i in skogen.

Platsen är Hindsgavl Dyrehave i Middelfarts kommun, Danmarks nyaste naturpark, etablerad på halvön runt Hindsgavl Slot. Här finns 165 ha inhägnad yta, jämnt fördelad på skog och betesmarker.

Natur, kultur och god ekonomi
Målet för projektet har varit att kombinera natur, kultur och god ekonomi. Förutom att vara ett unikt rekreativt område som attraherar både turister och bosättare till kommunen ska djurparken också fungera som ett "utbildningsområde" för områdets institutioner, med både naturvägledning och ett kommande kommunikationscenter om områdets rika natur- och kulturhistoria.

Samspelet mellan natur, inhägning, människor och djur är viktigt i djurparken, som inte ska förväxlas med ett zoo.

Dovhjortar i Hindsgavl Dyrehave En vacker syn. Omkring 60 kron- och dovhjortar vårdar naturen i Hindsgavl Dyrehave och håller naturskogen öppen. Det slutliga beståndet kommer att utgöras av 2-300 djur.
Kronhjortar och dovhjortar har valts för att vårda områdena, och djuren säkerställer både en god artrikedom och att naturskogen hålls öppen. Att uppleva djuren är naturligtvis ytterligare ett bonus.

"Skräddarsydda" stängsel
Inhägnad är en nödvändighet för att hålla kvar djuren på området. Samtidigt ska allmänheten ha obehindrad tillgång till parken och ska inte få en känsla av att vara inhägnade.

Efter att grundligt ha övervägt olika alternativ har Poda utfört uppdraget med nätstängsel i en grå färg så att stängslet både smälter in i naturen och skärmar av så lite som möjligt av den vackra utsikten inne från djurparken.

Alla tillfartsvägar har etablerats med karaktäristiska portar och självstängande grindar, målade i traditionellt "djurparksrött".