Poda stängsel - til framsidan

Din varukorg

- är tom...
GÅ TILL STÄNGSELKASSAN
Anmäl dig till Podas nyhetsbrev

Stängsel för hjortfarmar

De juridiska kraven på hjortstängsel (stängsel för hjortfarmar) framgår av bilaga 2 till Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 754 av den 28 juli 2007. I praktiken medför kungörelsen att det finns krav på stängslets höjd, maskernas storlek, antal trådar i nätstängslet samt trådarnas tjocklek och styrka. Därutöver finns det krav på pålarnas längd, diameter och avstånd samt underhåll av stängslet.

Hos Poda kan du köpa stängselmaterial som är godkända för etablering av hjortstängsel. Materialen hittar du genom att kontakta din lokala Poda-återförsäljare. Dessutom erbjuder Poda professionell rådgivning, montering och underhåll av hjortstängsel.

Här citeras kungörandets krav på hjortstängsel (endast bilaga 2).

Krav på stängslet

I. Stängselmaterial

 1. Nätstängsel
  a) minsta höjd 190 cm

 2. Antal vågräta trådar
  a) minst 17 st.

 3. Avstånd mellan lodräta trådar
  a) högst 32 cm i uppsatt tillstånd

 4. Kanttråd
  a) minsta diameter 2,5 mm
  b) minsta brotthållfasthet 5 000 N.

 5. Andra vågräta trådar
  a) minsta diameter 2,0 mm
  b) minsta brotthållfasthet 3 500 N.

 6. Nätstängslets övertråd ska vara minst 200 cm ovanför marken, annars ska det på 200 cm höjd placeras en slät tråd med en brotthållfasthet på minst 6 200 N, motsvarande tråd nr. 8.

 7. Stängselmaterial av andra typer, inklusive finmaskigt metallnät, ska vara godkända av Fødevareregionen.

II. Stängselpålar

 1. Stängselpålar av trä ska uppfylla följande krav
  a) minst 300 cm längd
  b) hörnpålar minst 14 cm i diameter i toppen
  c) mellanpålar minst 10 cm i diameter i toppen

 2. Stängselpålar av annat material ska vara godkända av Fødevareregionen.

III. Montering

 1. Pålavstånden fastställs efter Fødevareregionens närmare anvisningar under beaktande av terräng och upprätthållande av trampolineffekten.

 2. Stängslet ska monteras på innersidan av mellanpålarna. Från den nedersta tråden till marken får det maximalt vara 10 cm. Från den översta tråden till påltoppen ska det vara minst 5 cm.

 3. Alla infarter ska vara försedda med grindar som bara får vara öppna i samband med att man färdas in i eller ut ur inhägnaden.

IV. Underhåll

 1. Stängslet ska underhållas så att det alltid uppfyller kraven i denna bilaga.
Hjorte bag Poda stålgærde